Andmekaitsedeklaratsioon

 

Väljastamise kuupäev: mai 2018

Viimati uuendatud: mai 2020

 

1. SISSEJUHATUS

Käesolev andmekaitsedeklaratsioon („andmekaitsedeklaratsioon“) sisaldab üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas Eden Springs España AU („EDEN“) kasutab ja kaitseb teie isikuandmeid meie veebisaidi weww.aguaeden.es („veebisait“) sirvimisel ning teie sellega seotud õiguste kohta.

 

Käesolev andmekaitsedeklaratsioon käsitleb nende isikuandmete töötlemist, mida te veebisaiti kasutades esitate või mida me selle käigus hangime, näiteks seoses veebisaidi sirvimise, toodete või teenuste ostmise, meilt teabe pärimise, meiega ühenduse võtmise, taotluse esitamise või veebisaidil saadaolevate funktsioonide või teenuste kasutamisega.

 

EDEN austab teie õigust privaatsusele ning järgib kehtivaid isikuandmete kaitse alaseid õigusakte, sh uut Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27. aprilli 2016. aasta isikuandmete kaitse üldmäärust 2016/679 (EL) („GDPR“), füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta, mis kehtib alates 25. maist 2018, samuti kõiki teisi reegleid, millega võidakse seda edaspidi edasi arendada või täiendada.

 

Soovitame teil meie andmekaitsedeklaratsioon hoolikalt läbi lugeda, tagamaks, et saate aru, kuidas teie isikuandmeid seda veebisaiti sirvides kasutatakse.

 

2. KES VASTUTAB TEIE ANDMETE TÖÖTLEMISE EEST?

Vastutav töötleja on juriidiline isik, kes määrab, millistel eesmärkidel ja milliste vahenditega teie isikuandmeid töödeldakse. Ehk teisiti öeldes, vastutav töötleja otsustab, kuidas ja milleks teie isikuandmeid töödeldakse.

 

Käesoleva andmekaitsedeklaratsiooni kohaselt on vastutav töötleja EDEN: Eden Springs España, S.A.U., registrijärgne aadress Avenida del Sistema Solar, 7 Nave-D 28830, San Fernando de Henares · Madriid (Hispaania), registreeritud Barcelona äriregistris, köide 32517, leht 141, lk B-210902; maksukohustuslase number (CIF) A62247879.

 

3. KELLEGA SAATE EDENIS SEOSES OMA ISIKUANDMETE KAITSEGA ÜHENDUST VÕTTA?

Kui teil on küsimusi või kui soovite lisateavet oma isikuandmete töötlemise või kaitse kohta, võtke meiega ühendust järgmiselt:

 

Vastutav töötleja: Eden Springs España, S.A.U.

Postiaadress: Avenida Sistema Solar, 7 Nave-D 28830, San Fernando de Henares · Madriid (Hispaania)

Telefon: [●]

Faks: [●]

 

Samuti võite meiega ühendust võtta e-posti aadressil GDPR.Inquiries@edensprings.com.

 

4. MIS ON ISIKUANDMED?

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

 

5. MILLISEID ISIKUANDMEID EDEN TÖÖTLEB?

Käesoleva andmekaitsedeklaratsiooni kohaselt kogub ja töötleb EDEN järgmisi isikuandmeid:

 

 1. Tuvastamist võimaldavad andmed: ees- ja perekonnanimi, isikut tuvastav dokument (maksukohustuslase number või isikukood, välismaalase isikukood, passi number või elamisluba).

 

 1. Kontaktandmed: postiaadress, e-posti aadress, lauatelefoni number, mobiiltelefoni number.

 

 1. Tehingu andmed: teave ostude, tellimuste, lepingute, arvelduste ja maksete, makseviiside kohta, pangaandmed, deebet- või krediitkaardianded, kohaletoimetamisjuhised (kui olete valinud, et annate kohaletoimetamisjuhiseid) ja muu teave teie tehingute kohta meiega.

 

d)           Elektroonilised andmed: IP-aadress, seadme tüüp ja ID, brauseri tüüp ja keel, domeen, mille kaudu veebisaidile siseneti, sirvimisteave, tegevus veebisaidil.

 

EDEN ei kogu tahtlikult teavet alaealistelt, v.a nende vanemate või seaduslike eestkostjate sõnaselgel nõusolekul. Kinnitate, et olete vanem kui 16-aastane. Kui teate või kahtlustate, et EDEN on saanud alaealiste isikuandmeid, võtke meiega ühendust käesoleva andmekaitsedeklaratsiooni lõigus 3 (KELLEGA SAATE EDENIS SEOSES OMA ISIKUANDMETE KAITSEGA ÜHENDUST VÕTTA?) nimetatud kanalite kaudu ning see teave eemaldatakse.

6. ISIKUANDMETE KOGUMINE JA HANKIMINE

 

EDEN kogub ja töötleb isikuandmeid, mida te meie veebisaiti kasutades meile vabatahtlikult annate, eelkõige:

 

  • küsides teavet või hinnapakkumisi meie toodete ja teenuste kohta;
  • tellides meie uudiskirja;
  • registreerudes meie klienditsoonis või uuendades ligipääsu klienditsoonile;
  • kontrollides teenuste kättesaadavust oma kodule või asukohale;
  • omandades EDENI tooteid või teenuseid;
  • kasutades oma salvestatud makseinfot tulevikus tehtavate tehingute käigus;
  • küsides tehnilist abi või abi seoses EDENI teenustega.
  • saates meile oma CV eesmärgiga osaleda värbamistel.

 

Peate esitama üksnes neid isikuandmeid, mis on EDENILE vajalikud teile teie poolt soovitud teenuste või funktsioonide pakkumiseks veebisaidil.

 

Kui soovite näiteks saada EDENI uudiskirja, peate meile andma oma e-posti aadressi. Kui küsite meilt teavet või soovite, et me teiega ühendust võtaksime, peate esitama meile selleks vajalikud kontaktandmed. Kui soovite omandada toodet või teenust, mida EDEN oma veebisaidi kaudu pakub, peate meile muu hulgas esitama postiaadressi, kuhu saame teie tellimuse saata. Kui te meile neid isikuandmeid ei esita, ei saa me teile oma teenuseid osutada.

 

Kõik Veebisaidil viidatud väljad (välja arvatud vabatahtlikud märkeruudud nõusoleku kohta saada turundusalaseid teateid ja Ühekordse Kohaletoimetamise teenuse klientide nõusoleku kohta lubada EDENIL säilitada deebet/krediitkaardiandmeid) on lepingu täitmiseks vajalikud.

 

Kui kogu nõutavat teavet ei ole esitatud või saame ebatavalise või ebakorrektse vastuse, ei saame teie päringut töödelda või teile vastavat teenust või funktsiooni pakkuda.

 

Tagate igal juhul oma esitatud isikuandmete õigsuse, täpsuse, kehtivuse ja ehtsuse ja vastutate selle eest ning kohustute neid ajakohasena hoidma.

 

Veebisaidi sirvimiseks ei pea te meile oma isikuandmeid esitama. Kui külastate meie veebisaiti, kogub EDEN aga automaatselt ja küpsiste vahendusel, sõltuvalt teie brauseri seadetest, järgmist teavet: IP-aadress, seadme tüüp ja ID, brauseri tüüp ja keel, domeen, mille kaudu veebisaidile siseneti, sirvimisteave, tegevus veebisaidil. Lisateavet vt meie küpsiste kasutamise reeglitest.

 

7. MILLEKS ME TEIE ISIKUANDMEID KASUTAME? ANDMETÖÖTLUSE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIK ALUS

 

Üldiselt kasutatakse teie poolt meile esitatud ja meie poolt kogutavaid isikuandmeid teie päringute ja tehingute menetlemiseks, teile kvaliteetse teenuse pakkumiseks ja teie teavitamiseks võimalustest, mis meie arvates võivad teile huvi pakkuda.

 

Allpool on toodud konkreetsed eesmärgid, milleks me teie isikuandmeid töötleme:

 

 1. Et anda teile teavet teie päringu kohta, sh toodete ja teenuste hinnapakkumisi. Sel juhul on teie andmete töötlemise õiguslikuks aluseks teie nõusolek.

 

 1. Et saata teile uudiskirja Edeni kontserni teabe, reklaamide, kampaaniate ja toote- ja teenuseuudistega, samuti EDENI poolt turundatavate ja turustatavate kolmandate osapoolte toodete ja teenuste infoga. Sel juhul on teie andmete töötlemise õiguslikuks aluseks teie nõusolek.

 

 1. Et kontrollida teenuste kättesaadavust teie kodule või asukohale. Sel juhul on teie andmete töötlemise õiguslikuks aluseks vajadus astuda teie soovil teatud samme enne lepingu sõlmimist.

 

 1. Et registreerida teid kliendina, töödelda teie tehinguid, hallata teiega sõlmitud lepingulist suhet, anda teile ligipääs privaatsele kliendialale, saata teile asjakohast teavet toodete ja teenuste kohta, teavitusi tarnete, hoolduse, arvete, laekumiste ja maksete kohta, töödelda tehinguid ja makseviise ning muud teabevahetust seoses teenustega või seoses teie kontakti ja tehingutega, hallata lojaalsusprogramme, allahindlusi ja kampaaniaid ning viia läbi rahuloluküsitlusi või EDENI poolt turundatavate ja turustatavate toodete ja teenustega seotud küsitlusi. Sel juhul on teie andmete töötlemise õiguslikuks aluseks, kui olete kodutarbija, EDENIGA sõlmitud toodete müügi lepingu või teenuste osutamise lepingu täitmine; kui olete ettevõttest tarbija, meie õiguspärane huvi luua lepingulisi suhteid ning pakkuda oma teenuseid ettevõttele, milles töötate või millele teenuseid osutate.

 

 1. Et luua teile konto klienditsooni pääsemiseks, uuendada ligipääsu klienditsoonile ning anda teile ligipääs selles asuvale teabele ja teenustele: teave teie kliendikonto, arvelduste ja maksete, tellimuste kohta, EDENI poolt turundatavate ja turustatavate toodete ja teenuste teave, lojaalsusprogrammide, allahindluste ja kampaaniate haldamine. Sel juhul on teie andmete töötlemise juriidiliseks aluseks, kui olete kodutarbija, EDENIGA sõlmitud toodete müügi lepingu või teenuste osutamise lepingu täitmine; kui olete ettevõttest tarbija, meie õiguspärane huvi luua lepingulisi suhteid ning pakkuda oma teenuseid ettevõttele, milles töötate või millele teenuseid osutate.

 

 1. Et vastata tehnilise toe päringutele või pakkuda tuge seoses EDENI teenustega. Sel juhul on teie andmete töötlemise õiguslikeks alusteeks teie nõusolek ja lepingu täitmine.

 

 1. Et säilitada teie andmeid ja võtta teiega ühendust seoses EDENI värbamise ja personalivaliku protsessidega, samuti selleks, et hallata teie osalemist nimetatud protsessides. Sel juhul on teie andmete töötlemise õiguslikuks aluseks teie nõusolek.

 

 1. Kui annate nõusoleku, et teile saadetakse turundusteavet meie toodete ja teenuste ning EDENI poolt turundatavate ja turustatavate kolmandate osapoolte toodete ja teenuste kohta, meie trükiseid, arvamusküsitlusi, müügiedendus- ja reklaammaterjale, kuponge, pakkumisi (sh isikustatud pakkumisi) ja soovitusi meie toodete ja teenuste, samuti EDENI poolt turundatavate ja turustatavate kolmandate osapoolte toodete ja teenuste kohta, vastavalt teie huvialadele ja lähtuvalt meie poolt teile koostatud profiilist telefoni, posti, e-posti, SMS-i ja MMS-i teel. Sel juhul on teie andmete töötlemise õiguslikuks aluseks teie nõusolek.

 

 1. Et tagada meie veebisaidi ja teabe turvalisus. Sel juhul on teie andmete töötlemise õiguslikuks aluseks meie õiguspärane huvi tagada turvaline keskkond ja hoida ära EDENI süsteemide ja kasutajate teabe kahjustamine ning volitamata ligipääs EDENI süsteemidele ja kasutajate teabele ning selle väärkasutamine.

 

 1. Sisemisteks haldusprotsessideks: planeerimine, ressursside suunamine, reeglite väljatöötamine, kvaliteedi tõstmine, strateegia analüüs, turundus ja kommertsarendustegevus, jälgimine, auditid, vastavus õigusnõuetele ja, kui vajalik, õiguslike meetmete vastuvõtmine, hindamine ja aruanded. Sel juhul on teie andmete töötlemise õiguslikuks aluseks meie õiguspärane huvi saada aru meie äritegevuse arengust ja seda analüüsida, täiustada meie tooteid ja teenuseid ning uurida võimalusi meie äritegevuse arendamiseks ja täiustamiseks.

 

 1. Küpsiste kasutamise ja eesmärgi kohta lugege meie küpsiste kasutamise reegleid. Sel juhul on teie andmete töötlemise õiguslikuks aluseks teie nõusolek.

 

Kui andmete töötlemise aluseks on nõusolek, võite selle igal ajal tagasi võtta, saates vastava teate aadressil GDPR.Inquiries@edensprings.com ja lisades ühenduse võtmiseks ja kinnitamiseks oma nime ja aadressi ning päringu töötlemiseks vajalikud üksikasjad. Võite meiega alati ühendust võtta kanalites, mis on nimetatud käesoleva andmekaitsedeklaratsiooni lõigus 3: KELLEGA SAATE EDENIS SEOSES OMA ISIKUANDMETE KAITSEGA ÜHENDUST VÕTTA?

 

Pidage meeles, et turundusteabe vastuvõtmine ei ole vajalik, et säilitada meievahelist suhet. Kui eelistate turundusteateid mitte saada, võite meid sellest igal ajal teavitada nimetatud viisidel või kasutades loobumislinki, mis on sel eesmärgil lisatud e-posti teel saadetavatesse turundusteadetesse; kui teateid saadetakse muudel viisidel, siis vastava viisi puhul ettenähtud korras.

 

Ühekordse Kohaletoimetamise teenuse klientide puhul ei ole nende deebet- või krediitkaardi andmete säilitamine esmatähtis äriliste suhete täitmiseks EDENIGA, seetõttu, kui olete andnud nõusoleku EDENILE oma kaardiandmete säilitamiseks tulevikus tehtavate ostude jaoks, võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta (võttes meiega ühendust läbi mistahes kanalite, millele on viidatud käesoleva Andmekaitsedeklaratsiooni lõigus 3 KELLEGA SAATE EDENIS SEOSES OMA ISIKUANDMETE KAITSEGA ÜHENDUST VÕTTA?) Perioodilise Tarne (Rendiklient) puhul on EDENIL vajalik säilitada ja töödelda teie kaardiandmeid (või asjakohasel juhul pangaandmeid), tulenevalt ärisuhte kestvast iseloomust ning perioodilisest ja süstemaatilisest tasumisest tellitud teenuste eest.

 

 

Mil määral tehakse automaatseid otsuseid?

 

EDEN ei kasuta täiesti automaatseid otsustusprotsesse, et teiega lepingulisi suhteid luua, neid arendada või lõpetada. Kui me neid protsesse konkreetsel juhul kasutame, teavitame teid sellest, teavitame teid teie sellega seotud õigustest ning täidame oma seaduslikke kohustusi kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega.

 

Kas kasutate profileerimist?

 

Et pakkuda teile meie tooteid ja/või teenuseid kooskõlas teie huvidega ning parandada teie kasutajakogemust, võime luua teie esitatud teabel põhineva „kaubandusliku profiili“. Selle profiili alusel ei langetata siiski automaatseid otsuseid.

 

8. KELLEGA ME TEIE ISIKUANDMEID JAGAME?

 

Kasutame teie isikuandmeid ning edastame või jagame neid kolmandatele osapooltele üksnes kooskõlas käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis sätestatud tingimustega. EDEN ei müü ega rendi teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele ning edastab isikuandmeid üksnes juhul, kui saame selleks teie eelneva nõusoleku, või kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega, kui konkreetseks ülekandeks ei ole nõusolek nõutav.

 

Jagame isikuandmeid kolmandate osapooltega või anname neid neile, kui see on vajalik, et saavutada mõni allpool kirjeldatud eesmärkidest, kooskõlas kehtivate seadustega:

 

a. Meie tarnijad. EDEN edastab teie isikuandmeid või annab neile ligipääsu ettevõtetele, kes osutavad meie lepingulisi teenuseid, kui see on vajalik, et saavutada mõni eesmärkidest, mis on sätestatud selle andmekaitsedeklaratsiooni lõigus 7, MILLEKS ME TEIE ISIKUANDMEID KASUTAME? - ANDMETÖÖTLUSE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIK ALUS: IT ja veebiplatvormi teenused, tellimuste ja tarnete haldamine, maksete töötlemine, e-kirjade saatmine, kõnekeskused, veebipositsioneerimisteenused, turundus, turuanalüüs ja müügiedenduskampaaniate korraldamine. Kui mõni neist teenusepakkujatest vajab ligipääsu teie isikuandmetele, kasutavad nad neid üksnes selleks, et osutada meile teenust, ja kooskõlas meie juhistega. Samuti nõuame neilt andmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse säilitamist ning andmete tagastamist või hävitamist, kui nad neid enam ei vaja. Mõned neist tarnijatest asuvad välisriikides ning andmeülekanne võib seega tähendada teie isikuandmete rahvusvahelist ülekannet, nagu on kirjeldatud lõigu 8 punktis d.

 

b. Seaduslikud kohustused. EDEN võib teie isikuandmeid edastada, kui see on vajalik seadusliku kohustuse täitmiseks, sh nende ülekandmiseks pädevatele ametiasutustele, kohtunikele ja kohtutele. See hõlmab ka ametiasutuste esitatud nõuete täitmist rahapesu ja terrorismi rahastamise vältimiseks.

 

c. Edeni kontserni ettevõtted. EDEN annab ligipääsu teie isikuandmetele Edeni kontserni ettevõtetele eesmärkidel, mida on kirjeldatud käesoleva andmekaitsedeklaratsiooni lõigus 7 MILLEKS ME TEIE ISIKUANDMEID KASUTAME?ANDMETÖÖTLUSE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIK ALUS, või kui see on nõutav seaduslike nõuete kehtestamiseks, rakendamiseks või kaitsmiseks või kohustusliku nõude täitmiseks. EDEN lubab ligipääsu teie isikuandmetele ettevõtetele, mis kuuluvad Edeni kontserni, osutavad meile teenuseid ja tegutsevad andmetöötlejatena. Edeni kontserni ettevõtted asuvad Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) ja sellest väljaspool, seega võib andmete ülekanne hõlmata teie isikuandmete rahvusvahelist ülekannet, nagu on kirjeldatud lõigu 8 punktis d. Lisateavet Edeni kontserni ja selle struktuuri kohta vt https://www.edensprings.com/about-us/.

 

d. Rahvusvahelised andmeülekanded. Teie andmeid võidakse avaldada teistele Edeni kontserni ettevõtetele ja andmetöötlejatele Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) ja sellest väljaspool. Mõnel juhul ei paku väljaspool EMP-d asuvate riikide seadused teie isikuandmetele samal tasemel kaitset kui EMP-s. Ent kui teie isikuandmeid kantakse EMP-st välja, põhinevad need ülekanded Euroopa Komisjoni poolt piisavuse kohta vastu võetud otsustel ja standardsetel lepinguklauslitel.

 

9. MILLISEID MEETMEID ME TEIE ISIKUANDMETE KAITSEKS RAKENDAME?

 

EDEN rakendab sobivaid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega, et kaitsta teie isikuandmeid väärkasutuse, hävimise, kadumise, juhusliku või ebaseadusliku muutmise, avaldamise või volitamata ligipääsu eest, sh meetmeid, mis on vajalikud andmekaitsereeglite rikkumise kahtluste lahendamiseks.

 

Veebisaidil on kasutajanime ja salasõnaga sisselogimissüsteem, mille kaudu saavad privaatsesse klienditsooni siseneda üksnes volitatud kasutajad. EDEN ei kasuta seda teavet kunagi muul eesmärgil peale nimetatud klienditsooni haldamise, teiega kliendisuhte hoidmise ning klienditsoonis saadaolevate teenuste pakkumise.

 

Kohustute oma kasutajanime hoolikalt hoidma ja kasutama. Salasõna kasutamine on isiklik ja mitteedasiantav ning salasõna edastamine kolmandatele osapooltele ei ole lubatud, ka mitte ajutiselt. Peate rakendama vajalikke meetmeid oma salasõna kaitsmiseks, et hoida ära selle kasutamine kolmandate osapoolte poolt. Seega olete ainuvastutav oma salasõna kasutamise eest ning EDEN ei võta mingit vastutust kaotuste või kahjude eest, mis on seotud teie salasõna väärkasutusega.

 

Kui teate või kahtlustate, et teie salasõna kasutavad kolmandad osapooled või et isikuandmeid võidakse vääralt või volitamata kasutada, teavitage meid sellest võimalikult kiiresti läbi kanalite, mis on nimetatud käesoleva andmekaitsedeklaratsiooni lõigus 3: KELLEGA SAATE EDENIS SEOSES OMA ISIKUANDMETE KAITSEGA ÜHENDUST VÕTTA?

 

 

10. KUI KAUA ME TEIE ANDMEID SÄILITAME?

 

EDEN säilitab teie isikuandmeid nii kaua, kuni see on vajalik nende kogumise põhjuseks olnud eesmärkide täitmiseks või kuni te ei kasuta oma õigust neid kustutada või oma nõusolekut tagasi võtta.

 

Seejärel andmed kustutatakse, juhul kui pikem säilitusperiood ei ole vajalik või seadusega lubatud (näiteks seaduslike nõuete kehtestamiseks, rakendamiseks või kaitsmiseks), millistel juhtudel neid säilitatakse enne kustutamist seni, kuni see on nõutav.

 

Teie andmete sobiva säilitusperioodi kindlaksmääramiseks rakendame järgmisi kriteeriume:

 

 1. Andmeid, mis on vajalikud teile teie poolt nõutud teabe, sh toodete ja teenuste hinnapakkumiste esitamiseks, säilitatakse seni, kuni see on vajalik nimetatud päringute täitmiseks ja menetlemiseks, kooskõlas kohaldatavate seaduste ning seadusega kehtestatud aegumisperioodidega.
 2. Andmeid, mis on vajalikud uudiskirja saatmiseks, säilitatakse seni, kuni te ei võta tagasi oma nõusolekut ega teata meile oma soovi uudiskirja rohkem mitte saada, kooskõlas kohaldatavate seaduste ning seadusega kehtestatud aegumisperioodidega.
 3. Andmeid, mis on vajalikud teie meie klienditsoonis registreerimiseks, säilitatakse kuni teie ja EDENI vahelise lepingu lõppemiseni, kooskõlas kohaldatavate seaduste ning seadusega kehtestatud aegumisperioodidega, kui te ei ole privaatses alas registreerimist kustutanud.
 4. Andmeid, mis on vajalikud teie kodus või asukohas osutatavate teenuste kättesaadavuse kontrollimiseks, säilitatakse seni, kuni see on sel eesmärgil vältimatult vajalik, kooskõlas kohaldatavate seaduste ning seadusega kehtestatud aegumisperioodidega.
 5. Andmeid, mis on seotud EDENI toodete ja teenuste omandamisega lepingulise suhte raames, säilitatakse kuni EDENIGA sõlmitud lepingu lõppemiseni või aja vältel, mil see on vajalik EDENIGA sõlmitud lepingus sätestatud õiguste kasutamiseks ja kohustuste täitmiseks, kooskõlas kohaldatavate seaduste ning seadusega kehtestatud aegumisperioodidega.
 6. Andmeid, mis on vajalikud, et vastata teie tehnilise toe päringutele või küsimustele EDENI toodete või teenuste kohta, säilitatakse seni, kuni see on vajalik nimetatud päringute lahendamiseks ja menetlemiseks, kooskõlas kohaldatavate seaduste ning seadusega kehtestatud aegumisperioodidega.
 7. Kui nõustute saama turundusteateid, säilitatakse teie andmeid seni, kuni te ei võta tagasi oma nõusolekut ega teavita meid soovist neid teateid rohkem mitte saada, kooskõlas kohaldatavate seaduste ning seadusega kehtestatud aegumisperioodidega.
 8. Andmeid, mis te saadate eesmärgiga osaleda värbamis- / personalivaliku protsessis, säilitatakse üldiselt 3 aastat, kooskõlas kohaldatavate seaduste ning seadusega kehtestatud aegumisperioodidega.
 9. Kui teie seadmesse paigaldatakse küpsiseid, säilitatakse andmeid kooskõlas kohalduvate seaduslike nõuete ning pädevate ametiasutuste soovitustega.

 

 

11. MILLISED ON TEIE ÕIGUSED SEOSES TEIE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEGA?

 

Kooskõlas kohalduvate seadustega on teil seoses oma isikuandmete kogumise ja töötlemisega kindlad õigused.

 

Need õigused on järgmised:

 

 1. Õigus teabele. Teil on õigus saada teavet oma isikuandmete kasutamisest ja töötlemisest täpsel, läbipaistval, arusaadaval ja lihtsalt kasutataval viisil, selges ja lihtsas keeles.

 

 1. Õigus ligipääsule. Teil on õigus meilt igal ajal nõuda, et me kinnitaksime, kas töötleme teie isikuandmeid, et annaksime teile ligipääsu neile andmetele ja nende töötlemist käsitlevale teabele, ja saada nimetatud andmete koopia. Meie antav koopia teie isikuandmetest on tasuta, ehkki lisakoopiate taotlemisel võidakse teilt küsida mõistlikku tasu, mis vastab halduskuludele. Meie omalt poolt võime nõuda, et tõendaksite oma isikut, või küsida teilt päringu menetlemiseks lisateavet.

 

 1. Õigus parandamisele. Teil on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, kui need on ebatäpsed, aegunud või puudulikud. Samuti võite nõuda puudulike andmete täiendamist, sh lisamärkuste esitamise teel.

 

 1. Õigus kustutamisele. Teil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui andmed ei ole muu hulgas enam vajalikud nende kogumise või töötlemise põhjuseks olnud eesmärkide täitmiseks. See õigus ei ole siiski täielik, seega võib EDEN need andmed kohaldatavate õigusaktidega sätestatud juhtudel nõuetekohaselt tõkestatuna alles hoida.

 

 1. Õigus töötlemist piirata. Teil on õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist, mis tähendab, et võime jätkata nende säilitamist, kuid ei tohi jätkata nende töötlemist, kui on täidetud mõni järgmistest tingimustest:

 

- väidate, et andmed ei ole täpsed, perioodi vältel, mis võimaldab meil nimetatud andmete täpsuses veenduda;

- töötlemine on ebaseaduslik ja te ei ole nõus andmete kustutamisega, nõudes hoopis nende kasutamise piiramist;

- EDEN ei vaja andmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid te vajate neid seaduslike nõuete kehtestamiseks, rakendamiseks või kaitsmiseks;

- olete töötlemise vastu esitanud protesti ning ootate selgitust, kas EDENI õiguspärased alused on teie omade suhtes ülimuslikud.

 

 1. Õigus andmete ülekantavusele. Teil on õigus lasta oma andmed üle kanda teisele vastutavale töötlejale struktureeritud, laialdaselt kasutatavas ja masinloetavas vormingus. Seda õigust kasutatakse, kui teie isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul või lepingu täitmisel ning nimetatud töötlemine toimub automatiseeritult.

 

 1. Õigus protestida. See õigus võimaldab teil protestida oma isikuandmete töötlemise, sh profileerimise vastu. Me ei töötle enam teie andmeid, kui ei suuda näidata veenvat õiguslikku alust nende töötlemiseks või seaduslike nõuete kehtestamiseks, rakendamiseks või kaitsmiseks.

 

 1. Õigus nõusolek tagasi võtta. Kui saime teie isikuandmete töötlemiseks teie nõusoleku seoses kindlate tegevustega (näiteks selleks, et saata teile turundusteateid), võite nõusoleku igal ajal tagasi võtta.

 

 1. Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele. Teil on õigus esitada kaebus Hispaania Andmekaitseametile, mille andmed leiate aadressilt http://www.agpd.es.

 

Võite kasutada oma õigust, saates vastava teate aadressil GDPR.Inquiries@edensprings.com ja lisades ühenduse võtmiseks ja kinnitamiseks oma nime ja aadressi ning taotluse töötlemiseks vajalikud üksikasjad.

 

Kui soovite turundusteadete saamise nõusoleku tagasi võtta, võite meid sellest igal ajal teavitada nimetatud viisidel või kasutades loobumislinki, mis on sel eesmärgil lisatud e-posti teel saadetavatesse turundusteadetesse; kui teateid saadetakse muudel viisidel, siis vastavaks viisiks ettenähtud korra kohaselt.

 

Kui teie taotlused on selgelt põhjendamatud või liigsed, eeskätt korduva iseloomu tõttu, võime kas küsida mõistlikku tasu, arvestades asjakohaseid halduskulusid, või taotluse täitmata jätta.

 

Lisateavet oma õiguste kohta saate, kui võtate meiega ühendust kanalite kaudu, mis on sätestatud selle andmekaitsedeklaratsiooni lõigus 3: KELLEGA SAATE EDENIS SEOSES OMA ISIKUANDMETE KAITSEGA ÜHENDUST VÕTTA?

 

12. MUUDATUSED

 

EDEN võib käesolevat andmekaitsedeklaratsiooni aeg-ajalt muuta, lähtuvalt võimalikest muudatustest veebisaidil või seoses teie isikuandmete töötlemisega või vastavalt seaduslikele nõuetele. Need uuendused avaldab EDEN seejärel veebisaidil.