Eden Springs Estonia respekteerib Teie privaatsust alati. Eden Springs Estonia ei töötle Teie isikuandmeid, välja arvatud juhtudel, kui Teie ise olete selleks andnud spetsiaalset nõusoleku. Eden Springs Estonia oma tegevuses rangelt järgib isiku andmetekaitse seadust ja teisi normatiivakte ning meie kasutame Teie isikuandmeid ainult vastavalt Füüsiliste isikute andmekaitse seaduse tingimustele, mis annavad Teile erinevaid õiguseid seoses Teie isikuandmete töötlemisega. Esitades informatsiooni, lubate Eden Springs Estonia´l kasutada nimetatud informatsiooni käesolevas poliitikas sätestatud alustel. Olete vastutav selle eest, et isik, ettevõte või mõni teine organisatsioon, kelle nimel Teie tegutsete, oleks informeeritud meie privaatsuspoliitika sisust ja lubaks Teil tegutseda nende nimel tehingutes meiega. 

Eden Springs Estonia ise koondab ja kasutab Teie poolt esitatud informatsiooni alljärgnevatel viisidel: Registreerimisel kasutades vastavat veebilehe, esitatud andmed Eden Springs Estonia tavaliselt säilitab ja kasutab Teiega ühenduse saamiseks, et esitada Teenustega seotud informatsiooni, samuti ka Teenuste igapäevaseks kasutamiseks ja uuendamiseks, juhul, kui Teie pole palunud meil seda mitte teha.

Eden Springs Estonia võib perioodiliselt läbi viia küsitlused.

Mis tahes viisil Teie esitatud vastustes osutatud andmed võib kasutada kasutajaprofiilides Eden Springs Estonia enda kasutamiseks.

Eden Springs Estonia võib koguda teatud informatsiooni ajal, kui kasutate käesolevat veebilehte, sealhulgas andmeid Teie operatsioonisüsteemi, brauseri, domeeni nime ja IP aadressi kohta, samuti andmeid Teie poolt kasutatava interneti lehekülje kohta.

Seda informatsiooni kasutatakse veebilehe jälgimiseks ja vastavaks Teenuste uuendamiseks.

Et säilitada informatsiooni, näiteks sessiooni identifikaatori ja Teie Kasutusnimega, Eden Springs Estonia võib kasutada küpsiseid, et määrate, kas olete juba eelnevalt külastanud seda veebilehte ja kas olete registreeritud veebilehe kasutaja või ei.

Eden Springs annab Teie andmed kolmandatele isikutele järgmistel juhtudel: Eden Springs Estonia võib Teie eelnevalt esitatud Andmed saata vastavale Andmeesitajale, kui need Andmed on vajalikud Teie juurdepääsu tagamiseks piiratud kindla Andmeesitaja Sisu osadele, või juhul, kui Teie Andmeesitajalt taotlete tasulisi Teenuseid, või on vajalik Teie aadress, et Andmeesitaja saaks saata Teie taotlust postiga.

Kui Teie poolt esitatud Andmete põhjal on võimalik Teid identifitseerida, Eden Springs Estonia ei edasta neid Andmeid Teie loata. Juhul, kui teenused on tasulised või taotletakse mitteelektroonilised dokumendid, selline luba loetakse kättesaaduks hetkega, kui olete täitnud vastavaid vorme Eden Springs Estonia kodulehel. Teie võite taotleda enda poolt Eden Springs Estonia´le esitatud Andmete kustutamist. Oma andmete muutumise korral Teie nõustute nende uuendamisega. Te nõustute, et Eden Springs Estonia vastavalt seadusele, võib avalikustada Teie Andmed mis tahes isikule, kellel on õigus sellist informatsiooni nõuda.