Veeallikas CRYSTAL

Kasutame ainult kvaliteetseid veealikaid, mida koolitatud insenerid testivad regulaarselt. "Crystal" nimega allika leidmiseks kulus umbes 4 aastat otsimist ja testimist. Edeni vee  tootmise koht asub Riiast Tallinna poole sõites kohas nimega Ādaži .See on ökoloogiliselt soodsas ja puhtas kohas. Vesi tuleb maapinnale 70 meetri sügavusest, pärast seda, kui on kaua aega maasügavuses puhastunud ja mineraliseerunud. Erinevad geoloogilised kihid töötavad kui looduslik mineraalidest moodustatud filter, mis kindlustab Eden veele tõelise puhtuse ja tasakaalustatud mineraalainete koostise. Eden Springs tootmises vesi pumbatakse maapõuest ja villitakse pudelitesse. Ohutuseks teostatakse mikrobioloogiliste uuringute seeria. EL seadused kehtestavavad ranged nõuded allikavee tootmisel ja pudelite märgistamisel. Allikavee nime on lubatud kasutata ainult pudelitel, mis on ka otse allikast villitud. Meie vesi on kohapeal kogutud ja kohapeal villitud. Meie töömeetodid tagavad keskkonna kaitse ja püsivalt kõrge vee kvaliteedi. Täidame, nii vee, kui seadmete osas kõiki Euroopa Liidu ja kohalikke eeskirju ning kvaliteedinõudeid.

Vee kvaliteet on meie esmane prioriteet, tulgu see vesi, siis meie hoolikalt valitud allikatest või Sinu tsentraalveesüsteemist.
Tsentraalvee automaatides kasutame kõige kõrgema kvaliteediga filtreid meie partneritelt 3M ja Brita.

Eden-i joogivesi saadakse allikavee töötlemisel vastavate filtritega. Selle tulemusena väheneb oluliselt mineraalainete kogus vees. Eden joogiveele on omane madal vee karedus, meeldiv maitse, kergus ja värskus. Tehnoloogide grupi pikaajalise töö ja uurimuste tulemusena on saadud joogivesi, mis vastab tarbijate kasvanud nõuetele ja soovidele, mistõttu vesi kustutab suurepäraselt janu ning sobib kohvi, tee või toidu valmistamiseks. Joogivesi Eden ammutatakse samuti maa-alusest allikast "Crystal". Joogivesi Eden vastab kõrgeimatele kvaliteedistandarditele ning selle tootmisel kasutatakse üksnes kõrgkvaliteetseid materjale ja seadmeid.

Veeallikas CRYSTAL

Läti

Meie veeallika nimeks on "Crystal" ,mis on maa-alune veeallikas, mis asub väikses, isoleeritud kohas, Ādaži rajoonis.

Joogivee koostis:

 • pH………………………………………………. 8,08 (±4%)  
 • Bicarbonate (HCO3)……………………. 252 mg (±10% ) HCO3-/L
 • Chloride (Cl)……………………………….. 62,1  mg (±10%)  Cl-/L
 • Fluoride (F)…………………………………. 0,51  mg F-/L
 • Calcium (Ca)……………………………….. 10,6 mg  (±10%) Ca/L
 • Magnesium (Mg)…………………………  4,14  mg (±10%) Mg/L
 • Sodium (Na)……………………………….. 159    mg Na/L
 • Potassium (K)……………………………… 2,1   mg K/L

Allikavee koostis:

 • pH………………………………………………. 8,06   (±4%)
 • Bicarbonate (HCO3)……………………. 237  mg  (±10%) HCO3-/L
 • Chloride (Cl)……………………………….. 63,1  mg  (±10%) Cl-/L
 • Fluoride (F)…………………………………. 0,53  mg F-/L
 • Calcium (Ca)……………………………….. 57,7 mg  (±10%) Ca/L
 • Magnesium (Mg)…………………………  25  mg  (±10%) Mg/L
 • Sodium (Na)……………………………….. 41 mg   (±10%) Na/L
 • Potassium (K)……………………………… 7,6 mg  (±10%) K/L