TURULIIDER KLIIMAMEETMETE RAKENDAMISES

Hoolime keskkonnast ja seepärast näeme selle hoidmise nimel suurt vaeva. Edeni kliendina ei hoolitse Te ainult oma tervise eest, vaid võtate vastutuse ka keskkonna ees. Aitäh, et aitate kaasa planeedi hoidmisele.

CSR

MEIE PANUS

Hoiame loodust ja kasutame selle ressursse vastutustundlikult, järgides ettevõtte keskkonnapoliitikat.

Vastavalt CarbonNeutral®-i sertifikaadile viisime oma heitkoguste tootmise nulli, mistõttu saame Teile pakkuda süsinikdioksiidivabasid vee- ja kohvilahendusi. Puhtam vesi, puhtam õhk.

Me oleme CarbonNeutral®
Carbon footprint

PLASTMASSI JALAJÄLG

Üks meie süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise algatustest hõlmab veepudelite taaskasutust.

Meie pudeleid saab enne taastöötlusesse suunamist kasutada kuni 50 korda. See on 1000 1L plastikpudelit.

.RENEWABLE ENERGY

TAASTUVENERGIA

Kasutame kõikide Euroopas läbiviidavate toimingute jaoks 100% taastuvenergiat, tänu millele oleme saavutanud CarbonNeutral®-i elektritarbimise sertifikaadi.