Eden - CarbonNeutral® ettevõtte

Meie süsinikdioksiidi tarbimine on neutraalne (CarbonNeutral®) ja me oleme selle üle uhked
Edenist

Andke oma panus meie planeedi püsimajäämiseks ja päästmiseks! Meie, Eden Springs`i meeskond, oleme lubanud vähendada oma CO2 emissiooni, mis normaliseerib ka süsinikdioksiidi jalajälge* ja vähendab mõju keskkonnale. Ühendame sisemised vähendamismeetmed ja süsinikdioksiidikrediidi ostmise vastavalt Süsinikneutraalsuse Protokollile (The CarbonNeutral Protocol). Oleme vähendanud oma emissiooni kuni absoluutse nullini. Selle tulemusena omandasime 2018. aastal CarbonNeutral® ettevõtte staatuse. Eden Springs on Euroopa suurim sertifitseeritud CarbonNeutral® vee- ja kohviteenuse ettevõte, kes on võimeline klientidele pakkuma absoluutse nulli tasemel süsinikdioksiidiga tooteid kogu Euroopa turul, kus tegutseme. Üks meie edukamaid tegevusi süsinikdioksiidi emissiooni vähendamise eesmärgi  saavutamiseks on pudelite taaskasutamine. Enne teistkordset ümbertöötlemist kasutame pudeleid vähemalt 50 korda, vähendades seeläbi pastmaterjalide kasutamist.  Vastavalt sellele säästavad Edeni 19 L pudelid umbes 1000 ühekordselt kasutatavat 1L traditsioonilist plastikust veepudelit.

Pakume oma klientidele biolagunevaid või ringlussevõetavaid topse, mis võimaldavad neil osaleda meie keskkonnakaitsestrateegias ja vähendada tavaliste plastikust topside kasutamist. Eden Springs oma ettevõtmisega vähendab transpordi kasutamist, optimeerides kohaletoimetamise marsruute ja regulaarsust.

Rohkem infot meie tegemistest leiate siit >>

Kasutame 100% taastuvenergiat, mis katab elektrienergia tarbimise kogu meie Euroopa tegevuses. See on andnud meile sertifitseeritud CarbonNeutral® elektrikasutamise. Rohkem infot selle kohta leiate siit >>

Kuidas meie kliendid saavad hoolt kanda planeedi päästmise eest? Vaadake EDEN`i soovitusi >>

 

*süsinikdioksiidi jalajälg - kasvuhoonegaaside (KHG) heitkoguse maht,  mida kasutatakse kaupade ja teenuste tootmiseks ja kasutamiseks;

** süsinikdioksiidi krediit on transaktsionaalne instrument, mis esindab süsinikdioksiidi ühiku ekvivalenti, tavaliselt 1 t, mida vähendatakse, kõrvaldatakse või sertifitseeritakse/ kontrollitakse vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud standardile. Süsinikdioksiidi krediteeritakse tavaliselt heitkoguste mujal tasakaalustamiseks või nende kompenseerimiseks.