Eden - CarbonNeutral® ettevõtte

Detsember 19, 2018
ettevõtte
Meie süsinikdioksiidi tarbimine on neutraalne (CarbonNeutral®) ja me oleme selle üle uhked

Andke oma panus meie planeedi püsimajäämiseks ja päästmiseks! Meie, Eden Springs`i meeskond, oleme lubanud vähendada oma CO2 emissiooni, mis normaliseerib ka süsinikdioksiidi jalajälge* ja vähendab mõju keskkonnale. Ühendame sisemised vähendamismeetmed ja süsinikdioksiidikrediidi ostmise vastavalt Süsinikneutraalsuse Protokollile (The CarbonNeutral Protocol). Oleme vähendanud oma emissiooni kuni absoluutse nullini. Selle tulemusena omandasime 2018.